Het woord erfgoed staat symbool voor alles wat ons vandaag rest uit het verleden en wat we graag willen bewaren voor de toekomst. Je kan ‘erfgoed’ dus heel breed opvatten. Het gaat steeds om dingen of gewoontes met een geschiedenis, met een verhaal.

‘Bekende’ voorbeelden van erfgoed: oude foto’s, kunstwerken, historische gebouwen zoals kastelen of kerken, mijngebouwen…

‘Minder bekende’ voorbeelden van erfgoed: oude fabrieken en werktuigen, kledij van vroeger, traditionele recepten, liedjes en moppen (bvb in het dialect), legendes en verhalen, gewoontes en gebruiken…

WAT IS ERFGOED?
SPOOR